Цаашид тэтгэвэр барьцаалсан зээл олгохгүй байх бус 3-6 сараар богино хугацаагаар урьдчилан авч байж болох эсэх асуудлыг судлана

296

УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны өнөөдрийн /2020.01.08/ хуралдаанаар Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцэв.

Хуулийн төслийн талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг танилцууллаа.

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс тэтгэврийн зээлийн өрийг нэг удаа тэглэх арга хэмжээг 2020 оны 1 дүгээр сараас хэрэгжүүлэх зөвлөмж гаргаж, Засгийн газарт чиглэл өгсөн. Уг зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээл, зээлийн хүүгийн өрийн дарамтаас чөлөөлөх, байгалийн баялагийн орлогын өгөөж болох Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогоос нэг удаа төлөх хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан.

Ажлын хэсэг “Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар нухацтай ярилцан, санал шийдлээ Засгийн газарт танилцуулж, иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа хэмээн танилцуулсан юм.

Нийгмийн даатгалын сангаас 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийтдээ 422.9 мянган иргэн тэтгэвэр авч буй аж.

Нийт тэтгэвэр авагчдын 54.5 хувь буюу 228.6 мянган тэтгэвэр авагч 757.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй буй бөгөөд тэтгэврээс өөр орлогогүй иргэд тэтгэврийн зээл авч, банкны хүү нэмж төлснөөр ядууралд өртөх, зайлшгүй шаардлагатай өдөр тутмын хэрэгцээг хангаж чадахгүйд хүрч байна хэмээн сайд С.Чинзориг мэдээллээ.

Тиймээс тэтгэвэр авагчдыг тэтгэвэр барьцаалсан зээл, зээлийн хүүгийн дарамтыг бууруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар 2016 оноос эхлэн зээлийн хүүг бууруулах шат дараалсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, нэг жил хүртэлх хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүүг 2017, 2018 онуудад тус бүр 3 хувиар, 2019 онд 2 хувиар бууруулж 10 хувьд, нэг жилээс дээш хугацаатай зээлийн хүүг 2.4 хувиар бууруулж 15.6 хувьд хүргэсэн гэлээ. Түүнчлэн сарын тэтгэврийн 70 хувийг зээл хэлбэрээр олгож, үлдэх 30 хувьд ногдох тэтгэврийг сар бүр иргэдийн гарт очиж байхаар шийдвэрлэсэн байна.

Ажлын хэсэг нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч болон цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч иргэний тэтгэвэр барьцаалан банкнаас авсан зээлийн үлдэгдэл төлбөрийг Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогоос нэг удаа хариуцан төлөхөөр хуулийн төслийг боловсруулжээ.

Иргэдийн тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэл төлбөрийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн эзэмшлийн Салхитын мөнгө, алтны ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулснаас олох орлогоос төрд ногдох өгөөжийг барьцаалан үнэт цаас гаргах замаар барагдуулахаар заасан аж.

Монгол Улсын стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмал, эрдэс баялгийн ордыг ашиглахтай холбоотой харилцаанд төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2007 онд “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд Монгол Улсын стратегийн ач холбогдол бүхий мөнгө, алтны ордуудад төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, мөнгө цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах зорилгоор 2019 онд “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн охин компани хэлбэрээр “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийг байгуулан, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр Салхитын мөнгө, алтны ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг “Эрдэнэс Силвер Ресурс” компанид шилжүүлсэн байна.

Ийнхүү “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогын төрд ногдох өгөөжийг барьцаалан үнэт цаас гаргах замаар иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээл, зээлийн хүүгийн үлдэгдэл төлбөрийг Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогоос нэг удаа хариуцан төлөх боломжтой гэж үзжээ.

Салхитын мөнгөний орд нь 808.3 тонн мөнгө 1.1 тонн алтны нөөцтэй бөгөөд урьдчилсан тойм тооцооллоор “Салхитын ордын цэвэр ашиг 1 их наяд гаруй төгрөг гарахаар байгаа аж.

Хуулийн төслийг дагалдуулан цаашид иргэдийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг барьцаалан зээл олгохгүй байхаар Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Ахмад настны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулжээ.

Ийнхүү “Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төсөл” нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд “Монгол Улс стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдож байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно” гэж заасантай нийцэж байна хэмээн сайд С.Чинзориг хэлсэн.

Тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх арга хэмжээ авч буйтай холбогдуулан тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн үйлчилгээг зогсоох юмуу өөр бүтээгдэхүүнээр солих эсвэл богино хугацаатай тэтгэврийн урьдчилгаа бүтээгдэхүүн бий болгох нь зүйтэй гэсэн саналыг Ажлын хэсэг гаргажээ.

Хуулийн төсөл батлагдснаар иргэд байгалийн баялагаас олох орлогын өгөөжөөс хүртэх, тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн өрөөс чөлөөлөгдөх, цаашид дахин тэтгэврийн зээлийн дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл бүрдэнэ гэж үзжээ.

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан асуулт асууж, санал хэлэх гишүүн гараагүй бөгөөд Нийгмийн бодлого,боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны зүгээс хуулийн төсөлтэй холбогдуулан хуулийн төсөл санаачлагчдад өгч буй чиглэлийг Байнгын хорооны дарга Д.Оюунхорол танилцуулсан.

Тэтгэвэр барьцаалан зээл авсан 229 мянга иргэдийн 207.8 мянга нь 6 хүртэл сая төгрөгийн зээлтэй байгаа аж. Энэ нь нийт зээл авсан иргэдийн 91.5 хувийг эзэлж буй учир зээлийн төлбөрийг чөлөөлөх хэмжээг энэ хүрээнд тогтоон ярилцах шаардлагатай хэмээн тус байнгын хороо үзэж буй аж.

Мөн тэтгэврийн зээл аваагүй 192 мянган иргэн буй бөгөөд эдгээр иргэдэд зориулсан арга хэмжээ авах асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй хэмээн үзсэн аж. Тиймээс иргэдийн зээлийг тэглэх болон зээлгүй ахмадад зориулсан арга хэмжээг цогцоор нь ярилцан, саналаа нэгтгэн хэлэлцүүлэх чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад өгсөн юм.

Түүнчлэн тэтгэвэр барьцаалсан зээл цаашид олгохгүй байх бус 3-6 сараар богино хугацаагаар урьдчилан авч байж болох эсэх асуудлыг судлан танилцуулах чиглэлийг өгсөн юм.

Эцэст нь хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн учир Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо

296 Сэтгэгдэл
 1. youtube yorum satın al бичсэн нь

  I gained followers with thank you??

 2. instagram yorum satın al бичсэн нь

  ohaaaa ??????

 3. instagram video izlenme satın al бичсэн нь

  Bu çikan veriler gerçekse ben sokk

 4. youtube paylaşım satın al бичсэн нь

  I’m going crazy now when I see it ????

 5.  youtube 4000 saat izlenme satın al бичсэн нь

  I entered according to the comments and came followers thank you ??

 6. instagram otomatik beğeni satın al бичсэн нь

  wow they finally did that too bee ??

 7. youtube beğeni satın al бичсэн нь

  I finally saw those who viewed my twitter profile

 8. instagram reels beğeni satın al бичсэн нь

  I Learned My Stalkers

 9. AnnaOpelo бичсэн нь
 10. twitter trend topic satın al бичсэн нь

  site basarili bence geçte olsa geliyor takipçiler??

 11. youtube dislike satın al бичсэн нь

  If these are true, the ground will move ??

 12. instagram reels izlenme satın al бичсэн нь

  good luck??

 13.  youtube 4000 saat izlenme satın al бичсэн нь

  Yorumlara göre girdim ve geldi takipçiler tesekkürler ??

 14. igtv görüntüleme satın al бичсэн нь

  I hope it works every day without interruption

 15. reels izlenme satın al бичсэн нь

  what to say to ex girlfriend

 16. igtv beğeni satın al бичсэн нь

  I’m in shock after shock, we don’t know what’s going on ??

 17. youtube paylaşım satın al бичсэн нь

  He came 1 hour after mine and Turkish is active.

 18. igtv izlenme satın al бичсэн нь

  Let’s give a hug as those who see your profile ????

 19. youtube beğeni satın al бичсэн нь

  good to know that ??

 20. instagram yorum satın al бичсэн нь

  everyone has been a slap but this man sent it halal well??

 21. youtube yorum satın al бичсэн нь

  Good luck and congratulationsrr ??????

 22. instagram video izlenme satın al бичсэн нь

  Friends, I logged into this site yesterday, but my followers came after 12 hours, not 2 or 3 hours, I guess everyone is different??

 23. instagram reels beğeni satın al бичсэн нь

  Stalkerlarimi Görünce çilgina döndüm

 24. instagram canlı yayın seyirci satın al бичсэн нь

  I entered according to the comments and came followers thank you ??

 25. youtube dislike satın al бичсэн нь

  twitter profilime bakanlari gördüm sonunda

 26. instagram otomatik beğeni satın al бичсэн нь

  10 dk sonra geldi takipçilerim tesekkür ederim

 27. igtv görüntüleme satın al бичсэн нь

  Guys, it doesn’t matter when you come, I think the time doesn’t matter, does it come after you log in to the site, never mind the rest.

 28.  youtube 4000 saat izlenme satın al бичсэн нь

  What if

 29. instagram video izlenme satın al бичсэн нь

  Çalisiyor bilginize??

 30. igtv izlenme satın al бичсэн нь

  ahaaa ??????

 31. twitter trend topic satın al бичсэн нь

  Would you like tea or coffee, Stalkers?

 32. instagram yorum satın al бичсэн нь

  Hesabima Takipçi yagiyordu 🙂

 33. JackOpelo бичсэн нь
 34. youtube yorum satın al бичсэн нь

  oooo kimler kimler var hayretler içerisindeyimm??

 35. igtv beğeni satın al бичсэн нь

  If there is one for Instagram, someone tell me right away ??

 36. instagram reels izlenme satın al бичсэн нь

  Beyler ne zaman geldigini önemi yok bence saat önemi yok siteye giris yaptiktan sonra geliyor mu geliyor bosverin gerisini

 37. youtube beğeni satın al бичсэн нь

  Stalkerlarimi Ögredim

 38. instagram reels beğeni satın al бичсэн нь

  walk, admin, to God, the sacrifice 1450 came to me too ??

 39. reels izlenme satın al бичсэн нь

  I was stalking the boy I love, I hope he doesn’t see me ??????

 40. Galoceli бичсэн нь
 41. youtube paylaşım satın al бичсэн нь

  I was shocked to see 1-2 people I never expected ??

 42. instagram otomatik beğeni satın al бичсэн нь

  I was stalking the boy I love, I hope he doesn’t see me ??????

 43. SteveAmozy бичсэн нь

  viagra lowest priced viagra commercials – paypal viagra no prescription
  price comparison viagra cialis levitra

 44. instagram canlı yayın seyirci satın al бичсэн нь

  Bu çikan veriler gerçekse ben sokk

 45. Yythbq бичсэн нь

  buy prednisone 20mg – prednisone 20mg for sale prednisone sale

 46. LisaOpelo бичсэн нь
 47. YonOpelo бичсэн нь
 48. KiaOpelo бичсэн нь
 49. PaulOpelo бичсэн нь
 50. UgoOpelo бичсэн нь
 51. IvyOpelo бичсэн нь
 52. UgoOpelo бичсэн нь
 53. Cfdcju бичсэн нь

  tadalafil over the counter uk – cialis otc best price for tadalafil 20 mg

 54. MarkOpelo бичсэн нь
 55. Lpsyqc бичсэн нь

  cheap viagra online in india – viagra 50mg for sale sildenafil 20 mg brand name

 56. JaneOpelo бичсэн нь
 57. Gazceli бичсэн нь
 58. Stephenplalm бичсэн нь

  https://edcialislove.com/# local generic cialis in united states
  generic cialis?

 59. twitter retweet hilesi бичсэн нь

  The data is real I guess because I guessed it turned out

 60. twitter izlenme hilesi бичсэн нь

  bunun instagram için olani varsa eger hemen biri söylesin bana ??

 61. twitter takipçi hilesi бичсэн нь

  oooo kimler kimler var hayretler içerisindeyimm??

 62. KiaOpelo бичсэн нь
 63. twitter takipçi arttırma бичсэн нь

  He came 1 hour after mine and Turkish is active.

 64. twitter beğeni hilesi бичсэн нь

  He came 1 hour after mine and Turkish is active.

 65. twitter favori hilesi бичсэн нь

  suan çildiriyorum gördükçe ????

 66. Laviyc бичсэн нь

  purchase ivermectin – rxivercn price of stromectol

 67. stromectolforte.com бичсэн нь

  ivermectin http://stromectolforte.com/ ivermectin 3 mg tablet dosage ivermectin without prescription

 68. AshOpelo бичсэн нь
 69. CarlOpelo бичсэн нь
 70. TeoOpelo бичсэн нь
 71. twitter takipçi hilesi бичсэн нь

  Gerçekten Mükemmel Bir Uygulama Elinize Saglik

 72. twitter izlenme hilesi бичсэн нь

  baya iyi bir uygulama olmus bu kadarini beklemiyordum ??

 73. twitter beğeni hilesi бичсэн нь

  Gizli Hayranlarimi Ögrenmis oldum

 74. twitter retweet hilesi бичсэн нь

  Kimleerr kimleri stalkliyormus megersemmm ??

 75. twitter favori hilesi бичсэн нь

  mükemmel bir uygulama olmus cidden ??

 76. twitter retweet hilesi бичсэн нь

  I guessed some, I think this app is really true ??

 77. Gafceli бичсэн нь
 78. twitter favori hilesi бичсэн нь

  Good to learn 🙂

 79. twitter takipçi hilesi бичсэн нь

  oh ??

 80. twitter izlenme hilesi бичсэн нь

  Stalkerlarimi Ögredim

 81. twitter takipçi arttırma бичсэн нь

  I don’t know who the admin is but congrats

 82. twitter beğeni hilesi бичсэн нь

  Sevdigim çocugu stalkliyordum umarim beni görmez ??????

 83. Giypvc бичсэн нь

  xenical cap 120mg – xenical pill orlistat medicine

 84. WimOpelo бичсэн нь
 85. Gafoceli бичсэн нь
 86. Ompycz бичсэн нь

  vidalista 60mg – kamagra 100mg kamagra gold 100 usa and uk

 87. JerryDreme бичсэн нь

  doxycycline tablets generic doxycycline – doxycycline without prescription

 88. WimOpelo бичсэн нь
 89. JoeOpelo бичсэн нь
 90. JaneOpelo бичсэн нь
 91. ZakOpelo бичсэн нь
 92. KimOpelo бичсэн нь
 93. EvaOpelo бичсэн нь
 94. IvyOpelo бичсэн нь
 95. AmyOpelo бичсэн нь
 96. Nbxbrm бичсэн нь

  cost of hydroxychloroquine – buy plaquenil 54899 prednisone

 97. stromectol medicine бичсэн нь

  https://stromectolforte.com/# stromectol 3 mg tablets price

 98. NickOpelo бичсэн нь
 99. JerryDreme бичсэн нь

  generic clomiphene purchase clomid online – clomid tablets

 100. twitter takipçi satın al бичсэн нь

  Friends, the app is really working, I’m in shock right now??

 101. twitter favori satın al бичсэн нь

  The site is successful, I think it’s coming late, followers??

 102. tiktok beğeni satın al бичсэн нь

  inanmiyordum ama gördüm

 103. beğeni satın al бичсэн нь

  thanks??

 104. ucuz beğeni satın al бичсэн нь

  If this data is real, I am shocked.

 105. twitter beğeni satın al бичсэн нь

  Oha ??

 106. tiktok takipçi satın al бичсэн нь

  lan ciddi ciddi çalisiyorr ??

 107. youtube izlenme satın al бичсэн нь

  I gained followers with thank you??

 108. instagram takipçi satın al бичсэн нь

  It turns out who is stalking who ??

 109. ucuz takipçi satın al бичсэн нь

  I don’t understand why you are stalking me but it’s good to know ??

 110. instagram beğeni satın al бичсэн нь

  I was shocked to see 1-2 people I never expected ??

 111. twitter retweet satın al бичсэн нь

  yürü be admin allahina kurban 1450 geldi banada ??

 112. takipçi satın al бичсэн нь

  ulan 2 yildir takip ediyosun yaz bari be vicdansizz ????

 113. youtube abone satın al бичсэн нь

  I went crazy when I saw my stalkers

 114. Mrwryl бичсэн нь

  vardenafil 40mg – vardenafil 20 mg ed pills at walgreens

 115. Gasoceli бичсэн нь
 116. zyrtec eye drops бичсэн нь

  zyrtec prices walmart – https://allergyd.com

 117. ivermectin over the counter canada бичсэн нь

  ivermectin india generic stromectol

 118. KiaOpelo бичсэн нь
 119. YonOpelo бичсэн нь
 120. TeoOpelo бичсэн нь
 121. JoeOpelo бичсэн нь
 122. EvaOpelo бичсэн нь
 123. https://ivermectinstromectolhp.com/ бичсэн нь

  ivermectin nz ivermectin eye drops

 124. Galoceli бичсэн нь
 125. Awhdax бичсэн нь

  where can you get viagra over the counter – Viagra or cialis female cialis tadalafil

 126. AnnaOpelo бичсэн нь
 127. winviag.com бичсэн нь

  can a medicare person get a free shingles vaccine at the health department in santa ana california http://winviag.com – generic viagra sildenafil

 128. KiaOpelo бичсэн нь
 129. https://ivermectinstromectolhp.com/ бичсэн нь
 130. PeterFar бичсэн нь

  where can i buy tadalafil tadalafil canadian pharmacy price – tadalafil tablets canada

 131. Wsxxgz бичсэн нь

  stromectol order – topical stromectol cost ivermectin 18mg

 132. MiaOpelo бичсэн нь
 133. KiaOpelo бичсэн нь
 134. https://ivermectinstromectolhp.com/ бичсэн нь

  stromectol ivermectin ivermectin paste

 135. https://ivermectinstromectolhp.com/ бичсэн нь
 136. youtube izlenme hilesi бичсэн нь

  Helal olsun tebriklerrr ??????

 137. abone hilesi бичсэн нь

  she was crying 🙂

 138. youtube beğeni hilesi бичсэн нь

  I don’t understand why you are stalking me but it’s good to know ??

 139. youtube yorum hilesi бичсэн нь

  Çok Güzel bir uygulama

 140. youtube abone hilesi бичсэн нь

  Aninda Yüklendi artik burdayim??

 141. ivrmectin.com бичсэн нь

  http://ivrmectin.com – ivermectin tablets

 142. youtube izlenme hilesi бичсэн нь

  agliyordu 🙂

 143. abone hilesi бичсэн нь

  Who I See Who

 144. youtube yorum hilesi бичсэн нь

  It’s really amazing what’s up 🙂

 145. youtube beğeni hilesi бичсэн нь

  I was stalking the boy I love, I hope he doesn’t see me ??????

 146. youtube abone hilesi бичсэн нь

  ulan 2 yildir takip ediyosun yaz bari be vicdansizz ????

 147. Ldtiep бичсэн нь

  help with term paper – how to write my thesis cheap essay help

 148. SamOpelo бичсэн нь
 149. stromectol medication бичсэн нь

  ivermectin cream cost stromectol ivermectin tablets

 150. AmyOpelo бичсэн нь
 151. abone hilesi бичсэн нь

  arkadaslar yorumlara bakip girdim 2 saat sonra geldi benimkisi??

 152. youtube abone hilesi бичсэн нь

  What if

 153. youtube yorum hilesi бичсэн нь

  tesekkürler??

 154. youtube izlenme hilesi бичсэн нь

  Would you like tea or coffee, Stalkers?

 155. youtube beğeni hilesi бичсэн нь

  bunu ögrendigim çok iyi oldu ??

 156. KiaOpelo бичсэн нь
 157. PeterFar бичсэн нь

  plaquenil buy online plaquenil buy online usa – order plaquenil online

 158. MarkOpelo бичсэн нь
 159. Zhiwhw бичсэн нь

  accutane from canada – where to buy accutane in canada accutane cream online

 160. clomid online no prescription бичсэн нь
 161. SamOpelo бичсэн нь
 162. instagram video indir бичсэн нь

  Oh, 1000 Followers came after 1 hour ??

 163. instagram video indir бичсэн нь

  15 kisi beni engellemis, hepinizi gördüm arkadaslar ??

 164. AmyOpelo бичсэн нь
 165. instagram video indir бичсэн нь

  tesekkürler??

 166. Jpdlys бичсэн нь

  cheap tadalafil – tadalapills.com tadalafil liquid

 167. buy clomid no prescription бичсэн нь

  clomid cost cvs ontob com

 168. PeterFar бичсэн нь

  best online sildenafil can you buy sildenafil over the counter – can i purchase sildenafil over the counter

 169. AnnaOpelo бичсэн нь
 170. KiaOpelo бичсэн нь
 171. clomid online without prescription бичсэн нь
 172. NickOpelo бичсэн нь
 173. MaryOpelo бичсэн нь
 174. KiaOpelo бичсэн нь
 175. Sgvovu бичсэн нь

  free sildenafil – sildenafil no prescription sildenafil online prescription

 176. stromectol indications and usage бичсэн нь

  ivermektiini-tabletit uk https://ivermectin1.com/ stromectol

 177. EvaOpelo бичсэн нь
 178. IvyOpelo бичсэн нь
 179. MiaOpelo бичсэн нь
 180. Gyhsnn бичсэн нь

  ivermectin 50mg/ml – stromectol how much it cost ivermectin virus

 181. stromectol cost бичсэн нь

  http://stromectolo.com – ivermectin tablets for humans

 182. NickOpelo бичсэн нь
 183. twitter takipçi hilesi бичсэн нь

  The data is real I guess because I guessed it turned out

 184. twitter takipçi arttırma бичсэн нь

  ise yarayacagini d�s�nm�yodum ama girince ger�ekten sok oldum ??

 185. JerryLot бичсэн нь

  100mg viagra without a doctor prescription ed meds online without doctor prescription – pills erectile dysfunction

 186. Dyblel бичсэн нь

  stromectol us – stromectol ivermectin tablets ivermectin india

 187. twitter takipçi arttırma бичсэн нь

  Helal olsun tebriklerrr ??????

 188. NickOpelo бичсэн нь
 189. JoeOpelo бичсэн нь
 190. ivermectin 200mg бичсэн нь

  stromectol medicine ivermectin australia

 191. MaryOpelo бичсэн нь
 192. KimOpelo бичсэн нь
 193. ivermectin бичсэн нь

  ivermectin new zealand purchase oral ivermectin

 194. Rygdep бичсэн нь

  doxycycline pharmacy online – prednisolone tablets in india prednisolone 25 mg price australia

 195. azithrozpack.com бичсэн нь

  zithromax http://azithrozpack.com erythromycin

 196. JerryLot бичсэн нь

  male dysfunction best over the counter ed pills – how can i order prescription drugs without a doctor

 197. Wqkdnk бичсэн нь

  how to get cytotec usa – cytotec cytotec prescription

 198. twitter trend topic бичсэн нь

  I Learned My Stalkers

 199. stromectol ivermectin бичсэн нь

  buy stromectol pills ivermectin buy nz

 200. twitter trend topic бичсэн нь

  gelen takip�iler 0 t�rk takip�i masallah

 201. Uspjzi бичсэн нь

  ventolin for sale – ventolin pills ventolin medication

 202. how much is ivermectin бичсэн нь

  ivermectin 12 mg ivermectin 3mg pill

 203. Dcxwhf бичсэн нь

  lasix pills – furosemide 180mg cost of lasix 20 mg

 204. trend topic satın al бичсэн нь

  nasil ya nasill

 205. Meoajw бичсэн нь

  buy prednisone online canada – 50 mg prednisone canada pharmacy can i order prednisone

 206. Terrycet бичсэн нь

  ivermectin where to buy for humans buy ivermectin – ivermectin for humans

 207. Oxhasj бичсэн нь

  ivermectin 6mg dosage – stromectol new zealand ivermectin 5 mg price

 208. order lasix бичсэн нь

  buy furosemide without prescription furosemide 40 mg cost ontob com

 209. Terrycet бичсэн нь

  when will viagra be generic best place to buy generic viagra online – buying viagra online

 210. ivermectin1.com бичсэн нь

  canadian pharmacies not requiring prescription Цаашид тэтгэвэр барьцаалсан зээл олгохг?й байх бус 3-6 сараар богино хугацаагаар урьдчилан авч байж болох эсэх асуудлыг судлана – NIISLELNEWS.MN http://ivermectin1.com/ ivermectin kaufen Г¶sterreich

 211. Ryvtpj бичсэн нь

  otc cialis – Cialis order where can i buy cialis over the counter usa

 212. furosemide price walmart бичсэн нь

  lasix 40 mg tablet price buy lasix online no prescription ontob com

 213. Terrycet бичсэн нь

  ed pills online pharmacy best online pharmacies in canada – erectile dysfunction drugs

 214. lasix online бичсэн нь

  furosemide 40 mg for sale furosemide 40 mg tablet ontob com

 215. Nlhzyz бичсэн нь

  generic for viagra – Generic viagra canadian viagra without a doctor

 216. furosemide over the counter бичсэн нь

  lasix 500 mg price lasix 40 mg tablet online ontob com

 217. Terrycet бичсэн нь

  sildenafil without a doctor’s prescription blue pill from canada – online ed meds

 218. Cybyrf бичсэн нь

  research paper assistance – essay help toronto term paper service

 219. goodrx furosemide бичсэн нь

  furosemide over the counter lasix online ontob com

 220. Terrycet бичсэн нь

  erectile dysfunction treatment most trusted canadian online pharmacies – buy anti biotics without prescription

 221. Kfkaal бичсэн нь

  methylprednisolone 8mg – lyrica 1000 mg buy generic lyrica online

 222. https://ivermectinmeds.com/ бичсэн нь
 223. Rabwcb бичсэн нь

  where to buy amoxicillin 500 mg – antibiotic amoxicillin for sale amoxicillin brand name

 224. MauriceSap бичсэн нь

  generic propecia propecia generic – finasteride

 225. Wymobj бичсэн нь

  accutane pills price in india – where to get accutane prescription buy accutane in mexico

 226. Wgjyii бичсэн нь

  prednisone daily – prednisone 10mg for sale medicine prednisone 5mg

 227. MauriceSap бичсэн нь

  finasteride generic propecia – finasteride 1 mg

 228. Ibucvt бичсэн нь

  ivermectin 18mg – stromectol 3 mg price ivermectin 20 mg

 229. Gzvcbd бичсэн нь

  generic vardenafil prices – blevitrarx comprar vardenafil

 230. MauriceSap бичсэн нь

  buy cheap prednisone prednisone – prednisone pack

 231. Jmtlen бичсэн нь

  800 mg cialis – cialis uk paypal

 232. GerardoFep бичсэн нь

  cialis 20 mg dosage cialis pills – cialis american express

 233. Tzmurl бичсэн нь

  how much is sildenafil in canada – sildenafil 20

 234. Ifdmdk бичсэн нь

  neurontin rx – synthroid 200 mg levothyroxine 212 mcg

 235. GerardoFep бичсэн нь

  ed pills online pharmacy ed meds pills drugs – online drugs

 236. Mbmeku бичсэн нь

  canadian pharmacy doxycycline – doxycycline online paypal doxycycline 100mg tabs

 237. GerardoFep бичсэн нь

  male enhancement products ed medication online – over the counter ed

 238. Vukint бичсэн нь

  cytotec 200mg – where to buy cytotec cytotec 200 mcg tablet

 239. ThomasSonee бичсэн нь

  buy lexapro without prescription where can i buy generic lexapro – п»їlexapro

 240. Oqutph бичсэн нь

  ventolin medication – gnrventolin.com buy ventolin online

 241. ThomasSonee бичсэн нь

  lipitor generic price atorvastatin – lipitor 20 mg daily

 242. Bherel бичсэн нь

  best male ed pills – online canadian pharmacy the best ed pills

 243. Williamwhini бичсэн нь

  ed online pharmacy prescription meds without the prescriptions – mens ed

 244. Cdfyob бичсэн нь

  ivermectin 3mg pill – stromectol price usa ivermectin 24 mg

 245. RonaldPal бичсэн нь

  ivermectin generic cream ivermectin for humans – stromectol 6 mg dosage

 246. Ztkcnb бичсэн нь

  buy cialis no script – Real cialis for sale generic for cialis

 247. RonaldPal бичсэн нь

  ivermectin 1 stromectol for sale – stromectol tab 3mg

 248. Hitzto бичсэн нь

  best price for viagra 100mg – buy viagra over the counter uk generic sildenafil without a prescription

 249. Lfvimv бичсэн нь

  1250 mg prednisone – prednisone 5mg pills deltasone medication

 250. Floydsag бичсэн нь

  cheap zithromax pills cheap azitromycin – zithromax generic price

 251. Ksjvzp бичсэн нь

  ed pills at cvs – home remedies for ed erectile dysfunction gas station ed pills

 252. Cpomtc бичсэн нь

  casino games – casino game online casino games

 253. Bbsigu бичсэн нь

  stromectol 6mg online – stromectol tablets for sale stromectol usa

 254. Xtqmqh бичсэн нь

  onlinecanadianpharmacy – generic cialis price cost cialis 5 mg

 255. Ronaldtooca бичсэн нь

  reasons to use viagra canada viagra paypal vzhgfew – is viagra a vasodilator

 256. Vislyt бичсэн нь

  generic viagra coupon – buy viagra generic sildenafil 20 mg online no prescription

 257. Ronaldtooca бичсэн нь

  viagra in pakistan viagra cialis samples – viagra jelly sachet

 258. Uhtrsy бичсэн нь

  order clomiphene – clomid purchase online buy clomid

 259. Ronaldtooca бичсэн нь

  cialis viagra sales viagra commercial music vvjdghy – viagra cheap australia

 260. Pzbujt бичсэн нь

  how much is furosemide 40 mg – where to buy furosemide lasix 40 mg

 261. Williamcip бичсэн нь

  brand cialis sale best deals on cialis super active plus online – free cialis medication

 262. Ucczws бичсэн нь

  what is azithromycin used to treat – z pak antibiotics zithromax 250 mg

 263. Williamcip бичсэн нь

  canada cialis online cialis (lillys) zdhwdsw – cialis online purchase canada

 264. MarioAcito бичсэн нь

  hydroxychloroquine nz generic for plaquenil – plaquenil cheapest price

 265. Dqzzpk бичсэн нь

  modafinil generic – modafinil and alcohol modafinil addiction

 266. MarioAcito бичсэн нь

  generic lasix lasix – lasix 40 mg

 267. Rrxiim бичсэн нь

  prednisone 20mg nz – order prednisone 10 mg tablet order prednisone 10mg

 268. MarioAcito бичсэн нь

  buy furosemide online lasix – lasix side effects

 269. Umpwnt бичсэн нь

  ivermectin over the counter – ivermectin 6mg tablet for lice buy stromectol 2mg

 270. Pxbaos бичсэн нь

  tadalafil soft tablets – buy tadalafil 20mg uk cialis purchase

 271. Sfyqmu бичсэн нь

  how to get generic viagra online – viagra over the counter cost cost of 50mg viagra in canada

 272. Mnyija бичсэн нь

  can you buy amoxicilin over the counter – buy amoxicilin noscript amoxil 500 mg generic name

 273. Waynerok бичсэн нь

  buy cialis in miami generic cialis canadian – buy cialis insurance

 274. Dmfvfe бичсэн нь

  lyrica prescription cost – average cost of lyrica walmart pharmacy

 275. Ixarnf бичсэн нь

  how much is accutane uk – accutane for sale australia accutane australia buy

 276. PeterTus бичсэн нь

  buy real viagra online buying viagra online – viagra from india

 277. Ebwbgd бичсэн нь

  ivermectin order online – buy ivermectin canada ivermectin price usa

 278. PeterTus бичсэн нь

  viagra from india generic viagra – viagra 100mg price

 279. Mrboop бичсэн нь

  generic cialis online india – generic cialis no prescription canada canadian neighbor pharmacy

 280. Paidiw бичсэн нь

  ivermectin 12 mg – ivermetin stromectol tablets for humans

 281. Mjmhwx бичсэн нь

  order vardenafil 60 pills – buy online vardenafil in usa comprar vardenafil

 282. Jroqhw бичсэн нь

  buy amoxicilin noscript – antibiotic amoxicillin for sale amoxicillin without a doctor’s prescription

 283. Brendansmuch бичсэн нь

  ed medications over the counter: natural treatments for ed – injectable ed drugs

 284. Warlet бичсэн нь

  100 mg accutane – roaccutane 20mg accutane online australia

 285. Sbauls бичсэн нь

  modafinil 100mg – gnprovigl provigil

 286. Sebone бичсэн нь

  100 mg prednisone daily – cost for prednisone 50mg prednisone price south africa

 287. Cjzvga бичсэн нь

  ed treatments that work immediately – ed treatment review erectile dysfunction medicine

 288. Iwpydl бичсэн нь

  priligy online 30mg – where to buy tadalafil online how to buy cialis in usa

 289. Ftktqz бичсэн нь

  Puihcy – cures for ed Agrdxt

 290. Williamagilm бичсэн нь

  lisinopril in india zestril 2.5 mg – lisinopril 20 mg prices

 291. Williamagilm бичсэн нь

  where to buy metformin tablets metformin tablets where to buy – buy metformin er online without prescription

 292. BryanTet бичсэн нь

  male dysfunction treatment canadian pharmacy – canadian pharmacy cialis

 293. BryanTet бичсэн нь

  herbal ed ed meds online without doctor prescription – canadian pharmacy tampa

 294. Pedroomita бичсэн нь

  order viagra online: viagra – best place to buy viagra online

 295. Pedroomita бичсэн нь

  generic viagra walmart: viagra – viagra amazon

 296. EdwardNat бичсэн нь

  price of viagra https://viagrabng.com/# viagra discount

ЭНЭ МЭДЭЭНД СЭТГЭГДЛЭЭ ҮЛДЭЭХ ҮҮ ?