Цаашид тэтгэвэр барьцаалсан зээл олгохгүй байх бус 3-6 сараар богино хугацаагаар урьдчилан авч байж болох эсэх асуудлыг судлана

135

УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны өнөөдрийн /2020.01.08/ хуралдаанаар Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцэв.

Хуулийн төслийн талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг танилцууллаа.

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс тэтгэврийн зээлийн өрийг нэг удаа тэглэх арга хэмжээг 2020 оны 1 дүгээр сараас хэрэгжүүлэх зөвлөмж гаргаж, Засгийн газарт чиглэл өгсөн. Уг зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээл, зээлийн хүүгийн өрийн дарамтаас чөлөөлөх, байгалийн баялагийн орлогын өгөөж болох Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогоос нэг удаа төлөх хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан.

Ажлын хэсэг “Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар нухацтай ярилцан, санал шийдлээ Засгийн газарт танилцуулж, иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа хэмээн танилцуулсан юм.

Нийгмийн даатгалын сангаас 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийтдээ 422.9 мянган иргэн тэтгэвэр авч буй аж.

Нийт тэтгэвэр авагчдын 54.5 хувь буюу 228.6 мянган тэтгэвэр авагч 757.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй буй бөгөөд тэтгэврээс өөр орлогогүй иргэд тэтгэврийн зээл авч, банкны хүү нэмж төлснөөр ядууралд өртөх, зайлшгүй шаардлагатай өдөр тутмын хэрэгцээг хангаж чадахгүйд хүрч байна хэмээн сайд С.Чинзориг мэдээллээ.

Тиймээс тэтгэвэр авагчдыг тэтгэвэр барьцаалсан зээл, зээлийн хүүгийн дарамтыг бууруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар 2016 оноос эхлэн зээлийн хүүг бууруулах шат дараалсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, нэг жил хүртэлх хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүүг 2017, 2018 онуудад тус бүр 3 хувиар, 2019 онд 2 хувиар бууруулж 10 хувьд, нэг жилээс дээш хугацаатай зээлийн хүүг 2.4 хувиар бууруулж 15.6 хувьд хүргэсэн гэлээ. Түүнчлэн сарын тэтгэврийн 70 хувийг зээл хэлбэрээр олгож, үлдэх 30 хувьд ногдох тэтгэврийг сар бүр иргэдийн гарт очиж байхаар шийдвэрлэсэн байна.

Ажлын хэсэг нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч болон цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч иргэний тэтгэвэр барьцаалан банкнаас авсан зээлийн үлдэгдэл төлбөрийг Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогоос нэг удаа хариуцан төлөхөөр хуулийн төслийг боловсруулжээ.

Иргэдийн тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэл төлбөрийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн эзэмшлийн Салхитын мөнгө, алтны ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулснаас олох орлогоос төрд ногдох өгөөжийг барьцаалан үнэт цаас гаргах замаар барагдуулахаар заасан аж.

Монгол Улсын стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмал, эрдэс баялгийн ордыг ашиглахтай холбоотой харилцаанд төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2007 онд “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд Монгол Улсын стратегийн ач холбогдол бүхий мөнгө, алтны ордуудад төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, мөнгө цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах зорилгоор 2019 онд “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн охин компани хэлбэрээр “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийг байгуулан, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр Салхитын мөнгө, алтны ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг “Эрдэнэс Силвер Ресурс” компанид шилжүүлсэн байна.

Ийнхүү “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогын төрд ногдох өгөөжийг барьцаалан үнэт цаас гаргах замаар иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээл, зээлийн хүүгийн үлдэгдэл төлбөрийг Салхитын мөнгө, алтны ордын орлогоос нэг удаа хариуцан төлөх боломжтой гэж үзжээ.

Салхитын мөнгөний орд нь 808.3 тонн мөнгө 1.1 тонн алтны нөөцтэй бөгөөд урьдчилсан тойм тооцооллоор “Салхитын ордын цэвэр ашиг 1 их наяд гаруй төгрөг гарахаар байгаа аж.

Хуулийн төслийг дагалдуулан цаашид иргэдийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг барьцаалан зээл олгохгүй байхаар Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Ахмад настны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулжээ.

Ийнхүү “Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төсөл” нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд “Монгол Улс стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдож байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно” гэж заасантай нийцэж байна хэмээн сайд С.Чинзориг хэлсэн.

Тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх арга хэмжээ авч буйтай холбогдуулан тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн үйлчилгээг зогсоох юмуу өөр бүтээгдэхүүнээр солих эсвэл богино хугацаатай тэтгэврийн урьдчилгаа бүтээгдэхүүн бий болгох нь зүйтэй гэсэн саналыг Ажлын хэсэг гаргажээ.

Хуулийн төсөл батлагдснаар иргэд байгалийн баялагаас олох орлогын өгөөжөөс хүртэх, тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн өрөөс чөлөөлөгдөх, цаашид дахин тэтгэврийн зээлийн дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл бүрдэнэ гэж үзжээ.

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан асуулт асууж, санал хэлэх гишүүн гараагүй бөгөөд Нийгмийн бодлого,боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны зүгээс хуулийн төсөлтэй холбогдуулан хуулийн төсөл санаачлагчдад өгч буй чиглэлийг Байнгын хорооны дарга Д.Оюунхорол танилцуулсан.

Тэтгэвэр барьцаалан зээл авсан 229 мянга иргэдийн 207.8 мянга нь 6 хүртэл сая төгрөгийн зээлтэй байгаа аж. Энэ нь нийт зээл авсан иргэдийн 91.5 хувийг эзэлж буй учир зээлийн төлбөрийг чөлөөлөх хэмжээг энэ хүрээнд тогтоон ярилцах шаардлагатай хэмээн тус байнгын хороо үзэж буй аж.

Мөн тэтгэврийн зээл аваагүй 192 мянган иргэн буй бөгөөд эдгээр иргэдэд зориулсан арга хэмжээ авах асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй хэмээн үзсэн аж. Тиймээс иргэдийн зээлийг тэглэх болон зээлгүй ахмадад зориулсан арга хэмжээг цогцоор нь ярилцан, саналаа нэгтгэн хэлэлцүүлэх чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад өгсөн юм.

Түүнчлэн тэтгэвэр барьцаалсан зээл цаашид олгохгүй байх бус 3-6 сараар богино хугацаагаар урьдчилан авч байж болох эсэх асуудлыг судлан танилцуулах чиглэлийг өгсөн юм.

Эцэст нь хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн учир Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо

135 Сэтгэгдэл
 1. instagram video indir бичсэн нь

  Oh, 1000 Followers came after 1 hour ??

 2. instagram video indir бичсэн нь

  15 kisi beni engellemis, hepinizi gördüm arkadaslar ??

 3. AmyOpelo бичсэн нь
 4. instagram video indir бичсэн нь

  tesekkürler??

 5. Jpdlys бичсэн нь

  cheap tadalafil – tadalapills.com tadalafil liquid

 6. buy clomid no prescription бичсэн нь

  clomid cost cvs ontob com

 7. PeterFar бичсэн нь

  best online sildenafil can you buy sildenafil over the counter – can i purchase sildenafil over the counter

 8. AnnaOpelo бичсэн нь
 9. KiaOpelo бичсэн нь
 10. clomid online without prescription бичсэн нь
 11. NickOpelo бичсэн нь
 12. MaryOpelo бичсэн нь
 13. KiaOpelo бичсэн нь
 14. Sgvovu бичсэн нь

  free sildenafil – sildenafil no prescription sildenafil online prescription

 15. stromectol indications and usage бичсэн нь

  ivermektiini-tabletit uk https://ivermectin1.com/ stromectol

 16. EvaOpelo бичсэн нь
 17. IvyOpelo бичсэн нь
 18. MiaOpelo бичсэн нь
 19. Gyhsnn бичсэн нь

  ivermectin 50mg/ml – stromectol how much it cost ivermectin virus

 20. stromectol cost бичсэн нь

  http://stromectolo.com – ivermectin tablets for humans

 21. NickOpelo бичсэн нь
 22. twitter takipçi hilesi бичсэн нь

  The data is real I guess because I guessed it turned out

 23. twitter takipçi arttırma бичсэн нь

  ise yarayacagini d�s�nm�yodum ama girince ger�ekten sok oldum ??

 24. JerryLot бичсэн нь

  100mg viagra without a doctor prescription ed meds online without doctor prescription – pills erectile dysfunction

 25. Dyblel бичсэн нь

  stromectol us – stromectol ivermectin tablets ivermectin india

 26. twitter takipçi arttırma бичсэн нь

  Helal olsun tebriklerrr ??????

 27. NickOpelo бичсэн нь
 28. JoeOpelo бичсэн нь
 29. ivermectin 200mg бичсэн нь

  stromectol medicine ivermectin australia

 30. MaryOpelo бичсэн нь
 31. KimOpelo бичсэн нь
 32. ivermectin бичсэн нь

  ivermectin new zealand purchase oral ivermectin

 33. Rygdep бичсэн нь

  doxycycline pharmacy online – prednisolone tablets in india prednisolone 25 mg price australia

 34. azithrozpack.com бичсэн нь

  zithromax http://azithrozpack.com erythromycin

 35. JerryLot бичсэн нь

  male dysfunction best over the counter ed pills – how can i order prescription drugs without a doctor

 36. Wqkdnk бичсэн нь

  how to get cytotec usa – cytotec cytotec prescription

 37. twitter trend topic бичсэн нь

  I Learned My Stalkers

 38. stromectol ivermectin бичсэн нь

  buy stromectol pills ivermectin buy nz

 39. twitter trend topic бичсэн нь

  gelen takip�iler 0 t�rk takip�i masallah

 40. Uspjzi бичсэн нь

  ventolin for sale – ventolin pills ventolin medication

 41. how much is ivermectin бичсэн нь

  ivermectin 12 mg ivermectin 3mg pill

 42. Dcxwhf бичсэн нь

  lasix pills – furosemide 180mg cost of lasix 20 mg

 43. trend topic satın al бичсэн нь

  nasil ya nasill

 44. Meoajw бичсэн нь

  buy prednisone online canada – 50 mg prednisone canada pharmacy can i order prednisone

 45. Terrycet бичсэн нь

  ivermectin where to buy for humans buy ivermectin – ivermectin for humans

 46. Oxhasj бичсэн нь

  ivermectin 6mg dosage – stromectol new zealand ivermectin 5 mg price

 47. order lasix бичсэн нь

  buy furosemide without prescription furosemide 40 mg cost ontob com

 48. Terrycet бичсэн нь

  when will viagra be generic best place to buy generic viagra online – buying viagra online

 49. ivermectin1.com бичсэн нь

  canadian pharmacies not requiring prescription Цаашид тэтгэвэр барьцаалсан зээл олгохг?й байх бус 3-6 сараар богино хугацаагаар урьдчилан авч байж болох эсэх асуудлыг судлана – NIISLELNEWS.MN http://ivermectin1.com/ ivermectin kaufen Г¶sterreich

 50. Ryvtpj бичсэн нь

  otc cialis – Cialis order where can i buy cialis over the counter usa

 51. furosemide price walmart бичсэн нь

  lasix 40 mg tablet price buy lasix online no prescription ontob com

 52. Terrycet бичсэн нь

  ed pills online pharmacy best online pharmacies in canada – erectile dysfunction drugs

 53. lasix online бичсэн нь

  furosemide 40 mg for sale furosemide 40 mg tablet ontob com

 54. Nlhzyz бичсэн нь

  generic for viagra – Generic viagra canadian viagra without a doctor

 55. furosemide over the counter бичсэн нь

  lasix 500 mg price lasix 40 mg tablet online ontob com

 56. Terrycet бичсэн нь

  sildenafil without a doctor’s prescription blue pill from canada – online ed meds

 57. Cybyrf бичсэн нь

  research paper assistance – essay help toronto term paper service

 58. goodrx furosemide бичсэн нь

  furosemide over the counter lasix online ontob com

 59. Terrycet бичсэн нь

  erectile dysfunction treatment most trusted canadian online pharmacies – buy anti biotics without prescription

 60. Kfkaal бичсэн нь

  methylprednisolone 8mg – lyrica 1000 mg buy generic lyrica online

 61. https://ivermectinmeds.com/ бичсэн нь
 62. Rabwcb бичсэн нь

  where to buy amoxicillin 500 mg – antibiotic amoxicillin for sale amoxicillin brand name

 63. MauriceSap бичсэн нь

  generic propecia propecia generic – finasteride

 64. Wymobj бичсэн нь

  accutane pills price in india – where to get accutane prescription buy accutane in mexico

 65. Wgjyii бичсэн нь

  prednisone daily – prednisone 10mg for sale medicine prednisone 5mg

 66. MauriceSap бичсэн нь

  finasteride generic propecia – finasteride 1 mg

 67. Ibucvt бичсэн нь

  ivermectin 18mg – stromectol 3 mg price ivermectin 20 mg

 68. Gzvcbd бичсэн нь

  generic vardenafil prices – blevitrarx comprar vardenafil

 69. MauriceSap бичсэн нь

  buy cheap prednisone prednisone – prednisone pack

 70. Jmtlen бичсэн нь

  800 mg cialis – cialis uk paypal

 71. GerardoFep бичсэн нь

  cialis 20 mg dosage cialis pills – cialis american express

 72. Tzmurl бичсэн нь

  how much is sildenafil in canada – sildenafil 20

 73. Ifdmdk бичсэн нь

  neurontin rx – synthroid 200 mg levothyroxine 212 mcg

 74. GerardoFep бичсэн нь

  ed pills online pharmacy ed meds pills drugs – online drugs

 75. Mbmeku бичсэн нь

  canadian pharmacy doxycycline – doxycycline online paypal doxycycline 100mg tabs

 76. GerardoFep бичсэн нь

  male enhancement products ed medication online – over the counter ed

 77. Vukint бичсэн нь

  cytotec 200mg – where to buy cytotec cytotec 200 mcg tablet

 78. ThomasSonee бичсэн нь

  buy lexapro without prescription where can i buy generic lexapro – п»їlexapro

 79. Oqutph бичсэн нь

  ventolin medication – gnrventolin.com buy ventolin online

 80. ThomasSonee бичсэн нь

  lipitor generic price atorvastatin – lipitor 20 mg daily

 81. Bherel бичсэн нь

  best male ed pills – online canadian pharmacy the best ed pills

 82. Williamwhini бичсэн нь

  ed online pharmacy prescription meds without the prescriptions – mens ed

 83. Cdfyob бичсэн нь

  ivermectin 3mg pill – stromectol price usa ivermectin 24 mg

 84. RonaldPal бичсэн нь

  ivermectin generic cream ivermectin for humans – stromectol 6 mg dosage

 85. Ztkcnb бичсэн нь

  buy cialis no script – Real cialis for sale generic for cialis

 86. RonaldPal бичсэн нь

  ivermectin 1 stromectol for sale – stromectol tab 3mg

 87. Hitzto бичсэн нь

  best price for viagra 100mg – buy viagra over the counter uk generic sildenafil without a prescription

 88. Lfvimv бичсэн нь

  1250 mg prednisone – prednisone 5mg pills deltasone medication

 89. Floydsag бичсэн нь

  cheap zithromax pills cheap azitromycin – zithromax generic price

 90. Ksjvzp бичсэн нь

  ed pills at cvs – home remedies for ed erectile dysfunction gas station ed pills

 91. Cpomtc бичсэн нь

  casino games – casino game online casino games

 92. Bbsigu бичсэн нь

  stromectol 6mg online – stromectol tablets for sale stromectol usa

 93. Xtqmqh бичсэн нь

  onlinecanadianpharmacy – generic cialis price cost cialis 5 mg

 94. Ronaldtooca бичсэн нь

  reasons to use viagra canada viagra paypal vzhgfew – is viagra a vasodilator

 95. Vislyt бичсэн нь

  generic viagra coupon – buy viagra generic sildenafil 20 mg online no prescription

 96. Ronaldtooca бичсэн нь

  viagra in pakistan viagra cialis samples – viagra jelly sachet

 97. Uhtrsy бичсэн нь

  order clomiphene – clomid purchase online buy clomid

 98. Ronaldtooca бичсэн нь

  cialis viagra sales viagra commercial music vvjdghy – viagra cheap australia

 99. Pzbujt бичсэн нь

  how much is furosemide 40 mg – where to buy furosemide lasix 40 mg

 100. Williamcip бичсэн нь

  brand cialis sale best deals on cialis super active plus online – free cialis medication

 101. Ucczws бичсэн нь

  what is azithromycin used to treat – z pak antibiotics zithromax 250 mg

 102. Williamcip бичсэн нь

  canada cialis online cialis (lillys) zdhwdsw – cialis online purchase canada

 103. MarioAcito бичсэн нь

  hydroxychloroquine nz generic for plaquenil – plaquenil cheapest price

 104. Dqzzpk бичсэн нь

  modafinil generic – modafinil and alcohol modafinil addiction

 105. MarioAcito бичсэн нь

  generic lasix lasix – lasix 40 mg

 106. Rrxiim бичсэн нь

  prednisone 20mg nz – order prednisone 10 mg tablet order prednisone 10mg

 107. MarioAcito бичсэн нь

  buy furosemide online lasix – lasix side effects

 108. Umpwnt бичсэн нь

  ivermectin over the counter – ivermectin 6mg tablet for lice buy stromectol 2mg

 109. Pxbaos бичсэн нь

  tadalafil soft tablets – buy tadalafil 20mg uk cialis purchase

 110. Sfyqmu бичсэн нь

  how to get generic viagra online – viagra over the counter cost cost of 50mg viagra in canada

 111. Mnyija бичсэн нь

  can you buy amoxicilin over the counter – buy amoxicilin noscript amoxil 500 mg generic name

 112. Waynerok бичсэн нь

  buy cialis in miami generic cialis canadian – buy cialis insurance

 113. Dmfvfe бичсэн нь

  lyrica prescription cost – average cost of lyrica walmart pharmacy

 114. Ixarnf бичсэн нь

  how much is accutane uk – accutane for sale australia accutane australia buy

 115. PeterTus бичсэн нь

  buy real viagra online buying viagra online – viagra from india

 116. Ebwbgd бичсэн нь

  ivermectin order online – buy ivermectin canada ivermectin price usa

 117. PeterTus бичсэн нь

  viagra from india generic viagra – viagra 100mg price

 118. Mrboop бичсэн нь

  generic cialis online india – generic cialis no prescription canada canadian neighbor pharmacy

 119. Paidiw бичсэн нь

  ivermectin 12 mg – ivermetin stromectol tablets for humans

 120. Mjmhwx бичсэн нь

  order vardenafil 60 pills – buy online vardenafil in usa comprar vardenafil

 121. Jroqhw бичсэн нь

  buy amoxicilin noscript – antibiotic amoxicillin for sale amoxicillin without a doctor’s prescription

 122. Brendansmuch бичсэн нь

  ed medications over the counter: natural treatments for ed – injectable ed drugs

 123. Warlet бичсэн нь

  100 mg accutane – roaccutane 20mg accutane online australia

 124. Sbauls бичсэн нь

  modafinil 100mg – gnprovigl provigil

 125. Sebone бичсэн нь

  100 mg prednisone daily – cost for prednisone 50mg prednisone price south africa

 126. Cjzvga бичсэн нь

  ed treatments that work immediately – ed treatment review erectile dysfunction medicine

 127. Iwpydl бичсэн нь

  priligy online 30mg – where to buy tadalafil online how to buy cialis in usa

 128. Ftktqz бичсэн нь

  Puihcy – cures for ed Agrdxt

 129. Williamagilm бичсэн нь

  lisinopril in india zestril 2.5 mg – lisinopril 20 mg prices

 130. Williamagilm бичсэн нь

  where to buy metformin tablets metformin tablets where to buy – buy metformin er online without prescription

 131. BryanTet бичсэн нь

  male dysfunction treatment canadian pharmacy – canadian pharmacy cialis

 132. BryanTet бичсэн нь

  herbal ed ed meds online without doctor prescription – canadian pharmacy tampa

 133. Pedroomita бичсэн нь

  order viagra online: viagra – best place to buy viagra online

 134. Pedroomita бичсэн нь

  generic viagra walmart: viagra – viagra amazon

 135. EdwardNat бичсэн нь

  price of viagra https://viagrabng.com/# viagra discount

ЭНЭ МЭДЭЭНД СЭТГЭГДЛЭЭ ҮЛДЭЭХ ҮҮ ?

Таны цахим шуудангийн хаяг ил харагдахгүй