ҮСХ: Цар тахлын үеэр ядуурал буурсан нь Засгийн Газрын гавьяа

38

Асуудлаар дүүрэн Монгол Улсад үргэлж гэгээлэг мэдээ түгээдэг Үндэсний статистикийн хороо хэмээх нэг төрийн байгууллага байдаг. Тус хорооны мэдээллээр энэ оны нэгдүгээр улирлын байдлаар манай улсын иргэд дунджаар 1.3 сая төгрөгийн цалин авчээ. Монголчууд жил бүр дунджаар нэг сая гаруй төгрөгийн цалин авдаг. Харамсалтай нь бид өөрсдөө үүнийгээ мэддэггүй. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөг байна. Гэвч ихэнх иргэний цалин хуулиар тогтоосон энэ доод хэмжээнд хүрдэггүй. Учир шалтгааныг нь Монгол Улсын статистик мэдээллийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр эрхлэн гаргах эрхэм зорилготой Үндэсний статистикийн хорооныхон л мэдэж байгаа болов уу. Тус байгууллага хэрэглэгчдийг чанартай тоон мэдээллээр хангаж, нотолгоонд суурилсан бодлого, шийдвэрийн залгамжийг тасралтгүй хадгалан, статистикийн чадавхаараа дэлхийд тэргүүлэх алсын хараатай. Тиймээс худал мэдээллийг иргэддээ өгдөггүй гэж найдаж болох биз.

2020 онд ядуурлын түвшин 4.8 пунктээр буурчээ

сонин mn

 

Цар тахлаас үүдсэн хөл хорио, ажилгүйдлийг нэмэгдүүлж, бизнесүүд дампуурч, ядуурал нэмэгдэж байгааг дэлхийн олон орон зарлаж байхад Монгол Улсад ядуурал буурсан гэсэн хачирхалтай  судалгааг Үндэсний статистикийн хороо танилцуулав.

Цар тахлаас үүдсэн хөл хорио, ажилгүйдлийг нэмэгдүүлж, бизнесүүд дампуурч, ядуурал нэмэгдэж байгааг дэлхийн олон орон зарлаж байхад эсрэгээрээ Монгол Улсад ядуурал буурсан гэсэн хачирхалтай  судалгааг Үндэсний статистикийн хороо танилцуулав. Тодруулбал, Монгол Улсад анх удаа НӨАТ-ын цахим бүртгэлийн их өгөгдөл ашиглан COVID-19 цар тахал дэгдсэн 2020 оны өрхийн зарлага, ядуурал, өрхийн тэгш бус байдлыг судалжээ. Судалгаагаар 2020 онд өрхүүдийн зарлага өссөн ч ядуурлын түвшин 4.8 пунктээр буурсан байна. Ялангуяа, хөл хорио тогтоосон I, IV улиралд өрхийн хэрэглээ улсын хэмжээнд буурчээ. Ингэхдээ зарлага буурч, ядуурлын түвшин тодорхой хэмжээнд доошилсныг Засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн хэд хэдэн удаагийн багц арга хэмжээний нөлөө хэмээн үзжээ. Цар тахлын үеэр монголчууд “сайн” Засгийн газрынхаа гавьяагаар ядуурлыг бууруулсан хэмээн дэлхий одоо биднийг магтах нь зайлшгүй. Засгийн газрынхаа зарим гавьяанаас дурдвал сар бүр хүүхдэд  олгодог мөнгөн тэтгэмж 20 мянга байсныг өнгөрсөн оны тавдугаар сараас эхлэн 100 мянга болгож нэмэгдүүлсэн. Мөн ядуу өрхүүдэд олгодог хүнсний талон 18 мянга байсныг 36 мянга  болгон нэмэгдүүлэхээс гадна төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэх шийдвэрийг гаргасан хэмээн Үндэсний статистикийн хороо мэдээлжээ. Гэхдээ эдгээр арга хэмжээ улсын гадаад өрийн дарамтыг нэмэгдүүлж өрийн тогтворгүй байдал руу оруулсныг ч мөн судалгаанд дурдсан байна.

Цар тахалтай холбоотойгоор эдийн засгийн  байдал муудсан ч хүн амын хэрэглээг өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 2020 оны хатуу хөл хорио тогтоосон цөөхөн саруудад л буурчээ. Хүн амыг хэрэглээний түвшингээр нь таван тэнцүү бүлэгт хувааж дүн шинжилгээ хийхэд  хамгийн ядуу 20 хувийнх нь хэрэглээнд цар тахлын хямрал онцгой нөлөөлсөн гэсэн дүн гарчээ. Тухайлбал, эхний хөл хорио (1-3 дугаар сар) нь хамгийн ядуу хоёр бүлгийн айл өрхүүдэд илүү хүндээр туссан бол хоёр дахь удаагийн хөл хорионы үеэр (11-12 дугаар сар) эдгээр бүлгийн зарлага  гурав, дөрөв дэх бүлгийнхтэй харьцуулахад харьцангуй бага хэмжээгээр буурсан байна. Хоёр дахь удаагийн хөл хорио хүн амын зарлагад эхний хөл хорионы үеийнхээс илүү хүнд нөлөөлсөн бөгөөд нийгмийн халамжийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлээгүй бол ядуу өрхүүдэд илүү хүнд тусахаар байсан гэв.

Үүнээс гадна өнгөрсөн оны эхэн үеэс гадаад худалдаанаас хамааралтай эдийн засгийн үйл ажиллагаанууд зогсонги байдалд орсон ч дотоодын эдийн засгийн үйл ажиллагаа 2020 оны ихэнх хугацаанд ердийн байдлаараа өрнөж байсан аж. Өрхүүдийн 2020 оны зарлага 2019 оныхоос өндөр байгаа. Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн төсвийн дэмжлэгийн томоохон арга хэмжээний үр дүнд ядуурал, тэгш бус байдал буурч, дотоодод халдвар дэгдэх үе хүртэл эдийн засгийн зарим үйл ажиллагаа тасалдаагүй гэв. Гэхдээ нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнүүд нь хатуу хөл хорионы уршгаар хүн амын хэрэглээнд учрах сөрөг нөлөөллийг даван туулахад хангалттай бус байсан гэж судалгаагаар дүгнэжээ.

НҮБХХ, ҮСХ нь Монгол Улсын их сургууль, Сангийн яам, гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв гэсэн байгууллагатай хамтарч Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын цахим төлбөрийн бүртгэлийн системийн их өгөгдлийг ашиглан 2020 онд Монгол Улсын хүн амын хэрэглээ, ядуурал, тэгш бус байдалд цар тахлын хямрал хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах туршилтын судалгаа хийсэн нь энэ юм. ҮСХ-ны дарга Б.Батдаваа “Энэ төсөл нь мэдээлэл, технологи хөгжсөн өнөө үед цаг хугацаа хэмнэх шинэлэг арга зүй, аргачлалыг боловсруулах, сайжруулах, уламжлалт бус мэдээллийн эх үүсвэрийг ашиглах чиглэлээр Монгол Улсад хэрэгжсэн анхны томоохон төсөл байсан. Цаашид НӨАТ-ын цахим төлбөрийн бүртгэлийн системийг ашиглан хүн амын хэрэглээ, ядуурал, тэгш бус байдалд гарч буй өөрчлөлтийг илүү шуурхай тооцож, хянах боломж бүрдэж байна” гэв.

Энэ удаагийн судалгаа Үндэсний статистикийн хорооны “баг”-ыг хуулж хаялаа. Учир нь цар тахлаас үүдсэн хөл хорионы үеэр олон бизнес дампуурч, иргэдийн орлого тасалдаж туйлдаа хүрч жагсаал зохион байгуулсан удаа бий. Гэтэл Засгийн газрын мөнгөн тусламжийн ачаар ядуурал буурсан гэсэн судалгааны дүн танилцуулж байгаа Үндэсний статистикийн хороонд бид цаашид итгэсээр л байх уу. Тус хорооныхны хувьд Монголын бодит байдал ямар байх нь бус бодит байдлыг илүү сайнаар, илүү гэгээлгээр мэдээлэх нь гол зорилго нь байдаг. Тиймээс Үндэсний статистикийн хорооноос гаргаж буй мэдээлэл, судалгаанд нухацтай хандаж байхыг сануулъя. Ер нь тэгээд ч төрөөс хараат байгууллага эргээд төрийн үйл ажиллагаагаа шүүмжлэх эрх байхгүй. Тиймээс төрөөс хараат бусаар судалгаа явуулдаг, нийгмийн бодит байдал болоод иргэдэд тулгамдаж байгаа асуудлыг судалж, чин үнэнээр нь “хачир”-гүй мэдээлэх байгууллага манай улсад нэн тэргүүнд шаардлагатай байгаа юм. Үгүй бол бид эрхэм зорилго болоод алсын хараанаасаа “урвасан” Үндэсний статистикийн хорооноос өгсөн “өгөөш”-нд автаж, худал мэдээллээр тархиа угаалгасаар байх нь ээ….

Б.ДОЛЖИНЖАВ

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин

38 Сэтгэгдэл
 1. IvyOpelo бичсэн нь
 2. plaquenil manufacturer coupons бичсэн нь

  Cialis 5 Mg Prix

 3. JoeOpelo бичсэн нь
 4. valtrex sold usa бичсэн нь

  Baclofene Renaud De Beaurepaire

 5. Priligy бичсэн нь

  Baclofene Alcool Achat

 6. effenry бичсэн нь

  https://buylasixshop.com/ – generic lasix

 7. SafAffork бичсэн нь
 8. j.mp бичсэн нь

  I am now not sure the place you’re getting your info, however good topic.
  I needs to spend some time studying more or understanding
  more. Thank you for fantastic information I used to be searching for this
  info for my mission. ps4 games https://bit.ly/3z5HwTp ps4 games

 9. allomscop бичсэн нь
 10. bit.ly бичсэн нь

  Hi to all, how is everything, I think every one is
  getting more from this web site, and your views are nice designed for new viewers.
  ps4 games https://bit.ly/3z5HwTp ps4 games

 11. bit.ly бичсэн нь

  I read this paragraph fully concerning the resemblance of newest and earlier technologies, it’s awesome
  article. cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 12. coub.com бичсэн нь

  When someone writes an piece of writing he/she retains the idea of a user in his/her brain that how a
  user can be aware of it. So that’s why this paragraph is outstdanding.
  Thanks! scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 13. iherb.com бичсэн нь

  Hi! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate! He always
  kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
  quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 14. j.mp бичсэн нь

  I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger
  lovers however this article is actually a
  fastidious piece of writing, keep it up. cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 15. http://j.mp бичсэн нь

  I’m gone to tell my little brother, that he should also pay
  a visit this blog on regular basis to take updated from
  most up-to-date gossip. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 16. bit.ly бичсэн нь

  I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog
  that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is something too few folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I stumbled across this in my hunt
  for something regarding this. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 17. it quest bars бичсэн нь

  Hello, i believe that i saw you visited
  my website thus i came to return the desire?.I’m trying to find issues to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your concepts!!
  quest bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 18. http://app.gumroad.com/ бичсэн нь

  Greetings I am so grateful I found your blog page, I really found you by mistake, while I was looking
  on Yahoo for something else, Regardless
  I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read much more, Please do keep up the awesome work.
  asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 19. of quest bars бичсэн нь

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks quest bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 20. Peagejado бичсэн нь
 21. Viagra бичсэн нь

  Buy Propecia Dutasteride

 22. lypecoelt бичсэн нь
 23. mormago бичсэн нь
 24. Nothtessy бичсэн нь

  http://buypropeciaon.com/ – finpecia usa

 25. scoliosis surgery in бичсэн нь

  Outstanding story there. What happened after? Thanks!

 26. Cialis бичсэн нь

  Cialis Hace Efecto

 27. asmr your бичсэн нь

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this hike.

 28. in asmr бичсэн нь

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long)
  so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any recommendations for newbie blog writers? I’d definitely
  appreciate it.

 29. my scoliosis surgery бичсэн нь

  Hello Dear, are you truly visiting this web site regularly, if
  so after that you will absolutely get good know-how.

 30. asmr or бичсэн нь

  Thanks in favor of sharing such a pleasant opinion, piece of writing is good, thats why i have read
  it entirely

 31. Propecia бичсэн нь

  Clobetasol Lichen Planus

 32. http://t.co/54yyFOsfye бичсэн нь

  Very nice post. I just stumbled upon your blog
  and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.

  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you
  write again very soon!

 33. Sunnyheme бичсэн нь
 34. buy stromectol pills online бичсэн нь

  Usa Pills Viagra

 35. http://t.co бичсэн нь

  Fantastic blog you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get
  suggestions from other experienced people that share the
  same interest. If you have any recommendations,
  please let me know. Appreciate it!

 36. web hosting their бичсэн нь

  Heya i’m for the primary time here. I found
  this board and I find It really helpful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to present something again and aid others
  such as you aided me.

 37. sweddem бичсэн нь
 38. snottar бичсэн нь

  https://buysildenshop.com/ – generic viagra directions

ЭНЭ МЭДЭЭНД СЭТГЭГДЛЭЭ ҮЛДЭЭХ ҮҮ ?

Таны цахим шуудангийн хаяг ил харагдахгүй